İnternet reklam hizmetleri için %15 Vergi alınacak

İnternet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi usul kanunu, gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanunu kapsamında vergi kesintisi kapsamına alındı. Yüzde 15 kesinti yapılacak. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, internet ortamında reklam hizmeti veren ve buna aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden gelir vergisi, vergi usul ve kurumlar vergisi kanunu çerçevesinde yüzde 15 oranında kesinti yapılacak. […]

Devamını Oku

SGK Prim Borcu Olan Şirketler İçin Uyarı

Bu yazımızda, SGK prim borcu olan şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin bilmelerinde yarar bulunan bazı hususları ele alacağız. 1-Şirketin prim borcundan dolayı, ortağın emekli aylığına SGK doğrudan haciz koyamaz. Kurumun (SGK) süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacaklarının tahsilinde, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’un 51’inci, 102’nci ve 106’ncı maddeleri hariç, diğer […]

Devamını Oku

Kazasız İşverene Teşvik İmkanı

Bilindiği gibi 2577 sayılı İYUK’nunda dava açma süreleri genel ve özel  dava açma süreleri şeklinde iki türlü  dava süresi bulunmaktadır.  Bunun dışında yasada belirtilen bazı  özel  durumların gerçekleşmesi   halinde verilen  ek  sürelerde de dava açmak mümkün olabilmektedir.[1]  Genel dava açma süreleri İYUK md.7 hükmünde  gösterilmiştir. İYUK’nun  7. maddesinde yer  alan genel dava açma sürelerinden  başkaca  özel […]

Devamını Oku

Defter Beyan Sistemi İle İlgili Önemli Duyurular.

Gider ekle fonksiyonunun “stopaj kodu” bölümünde yer alan “014- Huzur Hakkı” ve “016-Yer altı maden işçileri” tür kodları ile kayıt yapılmaması gerektiğine yönelik olarak mükelleflere bilgilendirme metinlerinin gösterilmesine başlanmıştır. Sisteme serbest meslek kazançlarına ilişkin olarak, “Sağlık ürünleri sarf malzemeleri alımları (diş protezi vb.) (GVK68/7)” ve “Hizmetli ve işçilerin GVK 27 nci maddede yazılı giyim giderleri […]

Devamını Oku

İhracat Bedelinin Yurda Getirilmesi Hakkında

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 2018-32/48 sayılı Tebliğ gereği “Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ait bedeller; ithalatçının ödemesini müteakip doğrudan ve gecikmeksizin ihracata aracılık eden bankaya transfer edilecek veya getirilecek. Bu bağlamda söz konusu bedellerin yurda getirilmesi süresi fiili ihraç tarihinden itibaren […]

Devamını Oku

Aynı Vergi Borcunun Eş Zamanlı İki Mükelleften İstenmesi

Aynı verginin alacaklı vergi dairesine karşı ödenmesinden her şeyden önce o verginin kanunla belirlenen esas mükellefi sorumludur. Ancak,  belli bazı durumlarda vergilerin ödenmesinden esas borçlu mükellefin   yerine veya esas  mükellefle beraber,  yasalarda gösterilen şekli ile üçüncü şahıslarda sorumlu olabilmektedirler.  İşte bu gibi durumlarda alacaklı vergi dairesi  bütün kişilere  ödeme emri tebliğ etmektedir.  Aynı borç aynı anda  […]

Devamını Oku
Hemen Arayın