Enflasyon Muhasebesine Yönelik Hizmetler

Yüksek enflasyon dönemlerinde vergiye tabi kazancın enflasyondan arındırılmasını mümkün kılan düzenlemeler nihayet vergi sistemimize dahil edilmiştir. Kısaca enflasyon muhasebesi ya da enflasyon düzeltmesi olarak adlandırılan bu düzenlemelerin bir gereği olarak, bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2004 yılından itibaren yüksek enflasyon dönemlerinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmaları ve vergi matrahlarının tespitinde düzeltilmiş mali tabloları dikkate almaları gerekmektedir.

Mali tabloların Vergi Usul Kanun’unda yapılan düzenlemeler çerçevesinde enflasyon düzeltmesine tabi tutulması konusunda mali müşavirliğimizin sunduğu hizmetlerin kapsamı aşağıdaki gibidir.

 

üEnflasyon düzeltmesi uygulamasında uyulacak ilke ve kurallar hakkında uygulamacılara özel eğitimlerin verilmesi,

üHazırlık çalışmalarının yönlendirilmesi,

üEnflasyon düzeltmesi çalışmalarının üstlenilmesi,

üEnflasyon düzeltmesinin etkileri ve düzeltilmiş bilançoların yorumlanarak şirket yöneticilerine sunulması.

Hemen Arayın